JOOL Life

JOOL Life erbjuder exklusiva kapitalförsäkringslösningar genom samarbeten med noggrant utvalda försäkringsbolag. Vi samarbetar endast med försäkringsbolag som följer EU:s Solvens II-regelverk och vår försäkringspartner i Skandinavien har tillstånd hos svenska Finansinspektionen och norska Finanstilsynet. JOOL Life erbjuder en plattform skräddarsydd för JOOLs högavkastande ränteprodukter där skattefördelar och  exibla investeringsbelopp förbättrar möjligheterna till god avkastning och riskspridning.

Nyckelpunkter – JOOL Life

  • Skräddarsydd plattform optimerad för JOOLs unika ränteinvesteringar – både noterat och onoterat
  • Passar både företag och privatpersoner
  • Valfria investeringsbelopp även för private placements möjliggör bättre riskspridning
  • 1,5 miljarder kronor under förvaltning
  • Full kontroll och enkel överblick av dina investeringar via egenutvecklad onlineplattform
  • Högre avkastningsmöjligheter genom betydliga skattefördelar gentemot direktinvesteringar
  • Enkel handläggning med JOOLs egna administration

jool_capital_partner_linkedin

___________________________________________________________

Privacy and Security | Terms of use | Sitemap© | Copyright 2017 JOOL Capital Partner, All Rights Reserved

Ansvarig utgivare: JOOL Capital Partner     Design: LIVE Reklambyrå