Våra tjänster

JOOL Capital Partner AB är ett finansiellt bolag som arbetar med strukturering och marknadsföring av finansiella produkter med huvudfokus på företagsobligationer och ränteplaceringar. Vårt huvudkontor är placerat i Göteborg med representationskontor i Stockholm, Oslo, Bergen, Helsingfors, Singapore och Abu Dhabi.

JOOL är marknadsledande på den nordiska företagsobligationsmarknaden inom segmentet 30-200 miljoner SEK och vi marknadsför olika placeringsalternativ till andra finansiella aktörer samt genom egen distribution. JOOLs affärsidé bygger på att matcha ihop sunda företag som är i behov av kapitalanskaffning med kapitalstarka kunder och institutioner. Vi menar att den här matchningen ger företag en möjlighet att förvekliga sin tillväxtstrategi samtidigt som den ger våra kunder en attraktiv ränta på investerat kapital.

JOOLs fyra områden

JOOL består av fyra huvudområden; Markets, Life, Family Office, och Partner. Varje område har sin egen inriktning men vi arbetar tillsammans för att skapa ett så starkt och innovativt företag som möjligt. Din kontakt med JOOL kan ta sin början genom marknadsföring, önskad kapitalanskaffning, som samarbetspartner eller en önskan att nyttja våra flexibla försäkringslösningar.

 

JOOLs fyra områden

jool_capital_partner_linkedin

___________________________________________________________

Privacy and Security | Terms of use | Sitemap© | Copyright 2017 JOOL Capital Partner, All Rights Reserved

Ansvarig utgivare: JOOL Capital Partner     Design: LIVE Reklambyrå